Uw mandje is leeg

Tel: 06 309 44203

Offerte

Workshops

(Relatie)geschenken

Wettelijke bepalingen en privacybeleid

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT!

De artikelen op deze website worden geleverd door www.bloembollen-op-pot.nl welke een onderdeel is van P Goemans Holding BV

Auteursrechten
Tenzij anders aangegeven is de informatie op deze site het intellectuele
eigendom van P Goemans Holding BV. Alle rechten voorbehouden. Het is u toegestaan documenten die door P Goemans Holding BVop het World Wide Web zijn gepubliceerd, te kopiëren. Deze toestemming is beperkt tot het niet-commerciële gebruik ervan binnen uw organisatie, en/of alleen voor gebruik voor informatieve doeleinden. Deze toestemming wordt gegeven op voorwaarde dat iedere kopie van deze documenten of uittreksels daarvan de naam van de oorspronkelijke P Goemans Holding BV-auteur draagt en alle kennisgevingen betreffende intellectueel eigendom bevat, inclusief deze kennisgeving betreffende auteursrecht. 

Hyperlinks
In het geval dat u een ander website opent via de website van P Goemans Holding BV als een link, is deze niet afhankelijk van P Goemans Holding BV. P Goemans Holding BV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor ENIGE schade van deze website of ieder andere gelinkte website.

Informatie
Deze website kan andere kennisgevingen betreffende intellectueel eigendom en auteursrecht bevatten, welke allemaal in acht genomen moeten worden. Hoewel P Goemans Holding BV ernaar streeft de nauwkeurigste gegevens te bieden, kunnen er enkele technische onnauwkeurigheden of typografische fouten van tijd tot tijd in voorkomen. Informatie kan gewijzigd of bijgewerkt worden zonder kennisgeving. Deze informatie wordt aangeboden zonder garantie van wat voor soort dan ook.

Afstand van garanties en aansprakelijkheden. De informatie en instructies op deze website zijn alleen voor informatieve doeleinden aangeboden.

Eigendom van materialen
Materialen staan onder auteursrecht en zijn beschermd door wereldwijde auteursrechtwetten en handelsvoorwaarden. Ze mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, aangepast, gepubliceerd, bijgewerkt, gepost, verzonden of verspreid op wat voor manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van P Goemans Holding BV. Behalve zoals uitdrukkelijk voorzien hierin, garanderen Present Garden vof en diens leveranciers geen enkel uitdrukkelijk of bedoeld recht aan u onder elk patent, auteursrecht, handelsmerk of handelsgeheime informatie. .

Retouren
P Goemans Holding BV accepteert geen geretourneerde producten zonder de schriftelijke toestemming van P Goemans Holding BV.

Algemeen
P Goemans Holding BV kan deze Voorwaarden te allen tijde herzien bij het bijwerken van deze stukken. U dient deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om de op dat moment nieuwste Voorwaarden te bekijken, want deze zijn bindend. Bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden kunnen vervangen worden door uitdrukkelijk toegewezen wettelijke kennisgevingen of voorwaarden, geplaatst op bepaalde pagina's op deze website.

 

Privacyverklaring opgesteld 23 mei 2018

 
Dit is de privacyverklaring van P Goemans Holding BV. Hierin omschrijven wij hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, die door ons worden verzameld. Uiteraard worden deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld, verwerkt en gebruikt. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
 
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.
 
Doel
De door ons verkregen persoonsgegevens worden verwerkt om diensten te verlenen, offertes te verzenden en om zorg te dragen voor de volledige uitvoering en naleving van overeenkomsten die met u worden aangegaan. Daarnaast zullen wij deze gegevens verzamelen voor het versturen van commerciële nieuwsbrieven en nieuwsbrieven die gericht zijn op het delen van kennis.   
 
Rechtsgrond
Het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is alleen toegestaan als wij daar een wettelijke basis voor hebben. Die kan bestaan uit de van u verkregen toestemming, een wettelijke grondslag of die kan voortvloeien uit de uitvoering en/of naleving van een met u afgesloten overeenkomst.    
 
Persoonsgegevens en opslag periode
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten en producten en hebben betrekking op de naam van uw bedrijf, de naam van uw contactperso(o)n(en), uw (mail)adres, uw telefoonnummer, alsmede die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en naleving van met u afgesloten overeenkomsten.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
 
Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Om te voorkomen dat onbevoegden daar toegang toe krijgen, hebben wij technische en organisatorische maatregelen genomen die zorgen voor een passend beveiligingsniveau. In het licht daarvan hebben wij zorggedragen voor beveiliging van onze website, onze IT-systemen en de fysieke ruimtes waar persoonsgegevens zijn opgeslagen, terwijl alleen geautoriseerd personeel uw persoonsgegevens kan inzien. 
 
Verstrekking aan derdenWij verstrekken persoonsgegevens alleen aan derden als dit voortvloeit uit de uitvoering en naleving van met u afgesloten overeenkomsten, als u daartoe uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend of als de wet ons daartoe verplicht.

 
Op onze website kunnen meetinstrumenten staan van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. Wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers.
 
Uw rechten
U heeft het recht om te allen tijde uw persoonsgegevens op te vragen die door ons worden bewaard. Indien die niet kloppen of veranderd zijn, dan zullen wij die overeenkomstig uw instructies aanpassen. Tevens heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens door ons te laten wissen. Indien u van mening bent dat wij niet op een juiste wijze met uw gegevens omgaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Vragen?
Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op
Contactpersoon: mevr Sabine Goemans
Email: info@bloembollenoppot.nl 
 
 
23 mei 2018

 

2010 Bloembollenoppot.nl | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Contact